Avís Legal

 I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Qui és el responsable de les seves dades? 

• Identitat: BINNTALD, S.L. (En endavant, "BINNTALD")

• Domicili social: Jacint Verdaguer, 3 43814-Vila-rodona (Tarragona)

• CIF: B 55514004

• Telèfon: 629.774.392

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTATS

 

Amb quina finalitat?  

Tractem la informació que ens facilita l'usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'informació realitzades a través del Lloc Web i, si escau, enviar-li comunicacions informatives i comercials que puguin ser del seu interès.

 

Quant de temps guarda BINNTALD les seves dades?

BINNTALD conservarà les seves dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'usuari.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l'usuari prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula de tractament de dades.

 

En els formularis del lloc web, caldrà que l'usuari empleni els camps marcats com "obligatoris", la inexactitud en els mateixos o la manca de dades suposarà que no puguem donar curs a la seva sol·licitud.

 

L'usuari haurà de comunicar a BINNTALD les seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Grup Loading Systems, SA, proporciona el servei de hosting. Les seves dades també poden estar allotjats en plataformes de gestió de dades i enviament de comunicacions com MailChimp.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

 

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L'usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social de BINNTALD o sol·licitant la seva baixa.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es - C / Jorge Juan, 6 de Madrid).